Piksel Studio 2017
Strandgaten 207
5004 BERGEN
piksel17(at)piksel(dot)no

Piksel Studio 207 er Piksels nye prosjekt i Bergen. Piksel Studio 207 er etablert i et 130 m2 stort lokale sentralt i Bergen der vi vil skape et helårig program for kunstnere, barn og unge, kreative miljøer og publikum generelt.

Målsetningen er å formidle kunnskap og erfaring om kunstnerisk bruk av programvare, maskinvare og elektronikk fra internasjonale Pikselkunstnere til et lokalt publikum, og i tillegg etablere Piksel Studio 207 som som en del av Bergens kreative grunnmur for forskning og utvikling innen dette feltet.

Piksel Studio 207  tematikk:

  • Innovative metoder for å utvide kunstneriske muligheter.
  • Nye kreative verktøy basert på frie teknologier.
  • Barn og unge og miljøproblematikk. Inkludert natur og urbane landskap.
  • Maritime miljø, fornybar energi og bærekraftig utvikling.
  • Null-utslipp, null-avfall, bio-effektivitet, bio-politikk.Alt med en kunstnerisk vinkling.

For å oppnå dette vil vi gjennomføre en serie workshops; Pure Data (PD Meetings), Glitch Art, Piksel Kidz og en utstilling/sommerskole kalt Piksel Summer. Dette utstillings- og workshop-programmet vil finne sted i Piksel Studio 207 gjennom året utenom Pikselfestivalen.