You are here
Home > Piksel Studio > Piksel Studio 207, a space for experimental media

Piksel Studio 207, a space for experimental media

I tråd med Piksels ambisjoner om å lokalt forankre den elektroniske kunsten og Piksels tematikk, ønsker vi i år å gjennomføre prosjektet Piksel Studio 2017 – Program 2017, som består av en serie workshops for kunstnere og kreative miljøer i Bergen.

Målsetningen er å formidle kunnskap og erfaring om kunstnerisk bruk av programvare, maskinvare og elektronikk fra internasjonale Pikselkunstnere til et lokalt publikum, og i tillegg etablere Piksel Studio 207 som som en del av Bergens kreative grunnmur for forskning og utvikling innen dette feltet.

Piksel Studio 207 tematikk inkluderer følgende punkter:Innovative metoder for å utvide kunstneriske muligheter. Nye kreative verktøy basert på frie teknologier.

Barn og unge og miljøproblematikk. Inkludert natur og urbane landskap. Maritime miljø, fornybar energi og bærekraftig utvikling. Null-utslipp, null-avfall, bio-effektivitet, bio-politikk. Alt med en kunstnerisk vinkling.

For å oppnå dette vil vi gjennomføre en serie workshops; Pure Data (PD Meetings), Glitch Art, Piksel Kidz og en utstilling/sommerskole kalt Piksel Summer. Dette utstillings- og workshop-programmet vil finne sted i Piksel Studio 207 gjennom året 2017.

Top