You are here
Home > 2017 > Autumn school 2017 PIKSEL KIDZ Lab :) a new media art lab for kids!

Autumn school 2017 PIKSEL KIDZ Lab :) a new media art lab for kids!

Høstskolee 2017
PIKSEL KIDZ Lab 🙂
CITY PLANTS & CITY TECH & CITY WATER
en kunstlab med nye medier for barn!

BERGEN
6. november – 17. november
14:00 – 17:00

For første gang i Bergen kan barna tilbringe med å leke med kunst og elektronikk. Piksel KidZ Lab er et kunstnerisk laboratorium hvor barn kan lære seg å forstå og skape kunstverk på nye medier.

Under temaene City- PLANTS, City- WATER og City- TECH, vil barna samhandle med miljøet på flere fronter: både det sosiale, kulturelle og naturlige miljøet.

Anvendelsen av åpen teknologi hjelper barna å forstå hvordan datamaskiner fungerer og introduserer dem for begreper knyttet til digital frihet. Laben tar i bruk samarbeidsprosjekter basert på Do It With Others (DIWO) for å fremme kulturell diversitet og et mangfold av fysiske og virtuelle opplevelser som gjør barna klare for det 21. århundret!

Piksel KidZ Lab har som målsetning å bringe kunst i nye medier ut til barn og unge. Det er et initiativ i regi av Piksel, bergensfestivalen med fokus på kunst og fri teknologi.

For mer informasjon: https://studio.piksel.no/
For å melde deg på, send en email til piksel17@piksel.no

-english
For the first time in Bergen, the kids will enjoy the autumn playing with art and electronics. Piksel KidZ Lab is an artistic laboratory for kids to understand and build new media artworks.

From 6th of November, Piksel Studio 207 will host the Autumn School Piksel KidZ Lab. Three different workshops: Hello plants :), Water talking! and Sonorartec to explore the urban and natural environment. Kids build small electronic sound devices, marine bio-art sensors, and chips to communicate with the plants.

Under the themes City- PLANTS, City-WATER and City- TECH, kids engage with the environment in a wide sense: social, cultural and natural environment.

The use of free technologies empowers the kids to understand how computers works and introduces them into the digital freedom concept. The lab apply to collaborative production based on Do It With Others (DIWO) to promote cultural diversity and multilayer physical and virtual experiences to get ready for the XXI century!

Piksel KidZ Lab, aims to bring new media art practices to kids and youngsters. It is an initiative of Piksel, the Bergen festival focused on art and free technologies.

For more information please visit: https://studio.piksel.no/

Top