You are here
Home > 2017 > City-Water: WATER TALKING! By Cristian Delgado (MX)

City-Water: WATER TALKING! By Cristian Delgado (MX)

(description in English below)

6th November – 10th November
15:00 – 18:00
Piksel Studio 207
Strandgaten 207
BERGEN

Email to prod(at)piksel(dot)no with the subject Water talking!
Free
Ages: from 8 to 18 years old.

Gratis verksted for barn/unge i alderen 8-18 år

Gjør-Det-Selv biokunst er gøy! Kunstnere fra hele verden arbeider nå med levende organismer, og kjøkkenet tas i bruk som laboratorium! Verktøyene er selvlagde, og en ny bølge av biokunst ruller over kloden. Men før vi kan kaste oss på bølgen må vi lære oss det grunnleggende innen biokunst. I denne workshopen vil ungene lære seg hvor viktig vannet er, om alt det “lille” livet som finnes der, og de vil lære seg helt elementær marinbiologi.

Hva skal vi gjøre?
Vi bygger egne DIY-mikroskoper og andre instrumenter for å overvåke og måle de viktigste egenskapene ved vannet og for å holde øye med vannkvaliteten. Dette inkluderer kobling opp mot internett slik at vi blir del av et globalt nettverk som via små og billige redskap overvåker vannkvaliteten verden over. Vi lærer også å gjennomføre kjemisk analyse av vannprøver og å teste det for forurensning, alt på måter som enkelt kan utføres på ditt eget kjøkken.

DIY hydrofoner vil la ungene gjøre undervanns lydopptak i Bergens havnebasseng for deretter å skape sine egne lydkunstverk basert på opptakene. Verkene vil fremføres på Piksel Studio 207.

Cristian Delgado AKA Neoangel (México)
Biolog Christian Delgado har syntese- og molekylærbiologi som spesialfelt. Han arbeider med mulighetene knyttet til biologiske aspekter ved teknologi, fra biomimetikk til bionanoteknologi.

Do-It-Yourself bio art is fun! Artists all over are working with living organisms using their kitchen as a laboratory. Doing their own tools, a new bio art wave is taking place. First things first, to do bioart we need to learn the basics. In this workshop, kids will learn how important the water is, the “small” life that is contained there, and all the basics of marine biology.
They will build DIY microscopes and tools to monitor and measure all the principal parameters and keep an eye on marine water quality. This also includes making a remote sensing network and post it on the INTERNET, so we can have a global monitoring with small and cheap tools, also how to make chemical analytics and test for contaminants, all in a in “kitchen” approach.
DIY Hydrophones will permit the kids to do underwater sound recordings at the Bergen sea and later on to create their own sound art pieces which will be shown at the Piksel Studio.

The importance of water
Day 1: DIY microscopes to explore the living organisms on water.

Day 2: Basic parameters of water conditions, marine biology explanations and its importance. Designing experiments to test pollution, photosynthetic rate, dissolved oxygen, etc. Experimenting session, with chemical reactions to test parameters. Design of a DIY sensor for water testing parameters.

Day 3:
Designing a set of remote sensors. Building sensors and connecting them to the internet. Programming the devices. Outside session: Putting the sensors outside and testing parameters across the bay of Bergen and remote monitoring via mobile phones

Day 4:
DIY Hydrophones

Cristian Delgado AKA Neoangel (México)
Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Molecular and synthetic biologist, from Faculty of Sciences UNAM CU, works on possibilities of applying biological aspects to technology, from biomimetics to bionanotechnology, also he worked on DIYBIO developing tools from synthetic biology, including collaboration with interdisciplinary projects like ARTE+CIENCIA, BIOSCENICA, PDI UNAM, UNESCO, ICTP, 3DMJMAKERS among others, with a special emphasis on art and science, with works awarded by MIT, UNAM, and others.

Top