You are here
Home > 2018 > Autumn school 2018 PIKSEL KIDZ Lab :) a new media art lab for kids!

Autumn school 2018 PIKSEL KIDZ Lab :) a new media art lab for kids!

Høstskolee 2018
PIKSEL KIDZ Lab 🙂
CITY GREEN & CITY BIO & CITY TECH
en kunstlab med nye medier for barn!

BERGEN
5. november – 16. november
10:00 – 14:00

For andre gang i Bergen kan barna tilbringe med å leke med kunst og elektronikk. Piksel KidZ Lab er et kunstnerisk laboratorium hvor barn kan lære seg å forstå og skape kunstverk på nye medier.

Under temaene City- GREEN, City- BIO og City- TECH, vil barna samhandle med miljøet på flere fronter: både det sosiale, kulturelle og naturlige miljøet.

Anvendelsen av åpen teknologi hjelper barna å forstå hvordan datamaskiner fungerer og introduserer dem for begreper knyttet til digital frihet. Laben tar i bruk samarbeidsprosjekter basert på Do It With Others (DIWO) for å fremme kulturell diversitet og et mangfold av fysiske og virtuelle opplevelser som gjør barna klare for det 21. århundret!

Piksel KidZ Lab har som målsetning å bringe kunst i nye medier ut til barn og unge. Det er et initiativ i regi av Piksel, bergensfestivalen med fokus på kunst og fri teknologi.

For mer informasjon: https://studio.piksel.no/
For å melde deg på, send en email til piksel17@piksel.no

-english
For the fourth time in Bergen, the kids will enjoy the autumn playing with art and electronics. Piksel KidZ Lab is an artistic laboratory for kids to understand and build new media artworks.

From 6th of November, Piksel Studio 207 will host the Autumn School Piksel KidZ Lab. Three different workshops: DIY Traffic lights of air pollution, Bio-Vortex, a luminiscence musical instrument and Electrotextile!. The workshops are dealing with pollution, luminiscence and hybrid living art, and textil electronic wearables, all in once as a way of exploration of the complex contexts as civil empowerment, interspecies sustainability and urban and natural environment.

Under the themes City- PLANTS, City-WATER and City- TECH, kids engage with the environment in a wide sense: social, cultural and natural environment.

The use of free technologies empowers the kids to understand how computers works and introduces them into the digital freedom concept. The lab apply to collaborative production based on Do It With Others (DIWO) to promote cultural diversity and multilayer physical and virtual experiences to get ready for the XXI century!

Piksel KidZ Lab, aims to bring new media art practices to kids and youngsters. It is an initiative of Piksel, the Bergen festival focused on art and free technologies.

For more information please visit: https://studio.piksel.no/

Top